top of page
Le libre arbitre Bruno Moulin-Groleau Voyant Médium Tours France

Wolna wola: czy istnieje?

Wolna wola byłaby zdolnością istot ludzkich do dokonywania wyborów poza wszelkim determinizmem poza ich wolą. Na przykład wybór ścieżki kariery lub wybór książki zależałby od jego jedynej decyzji, a nie od sił zewnętrznych niezależnych od jego własnej woli. Wolna wola byłaby zatem naszą zdolnością do swobodnego wyboru i decydowania o naszych codziennych działaniach.


Dzięki mojemu doświadczeniu jako człowieka i jasnowidzącego medium mogę stwierdzić, że wolna wola nie istnieje. Jesteśmy na Ziemi ze ścieżką Life  „destiny”   i nie da się zmodyfikować wyznaczonego nam celu. Niezależnie od dróg obieranych do osiągnięcia tego celu, Cel Pisemny zostanie osiągnięty.


Przez całe życie będziemy przeżywać chwile radosne, szczęśliwe, szczęśliwe, piękne, ale także chwile skomplikowane, bolesne, smutne, mroczne. Wszystko jest już napisane. To jest przeznaczenie, ścieżka Życia.


Jako medium psychiczne mam zdolność przekazywania przeszłych, teraźniejszych i przyszłych wydarzeń. Z drugiej strony, przy całej woli świata nie da się zmienić moich prekognicji. Zbyt często, uwierz mi, przepraszam jako pierwszy. W ten sposób jest Życiem z jego radościami i smutkami.

.

.

.

.

bottom of page