top of page
RGPD | Bruno Moulin-Groleau Voyant Médium | Tours France

Polityka prywatności

Bruno Moulin-Groleau see medium, którego siedziba administracyjna znajduje się pod następującym adresem: Bruno Moulin-Groleau, 84 ter avenue de Grammont, 37000 Tours, Francja.

1 . Polityka ochrony danych osobowych

Bruno Moulin-Groleau (zwany dalej „Bruno Moulin-Groleau” lub „my”) jest wrażliwy na ochronę prywatności swoich subskrybentów i/lub konsultantów i zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych, które jej powierzasz, w szczególności podczas korzystania z naszej witryny  brunovoyant.com .

 

Celem tej polityki jest poinformowanie Cię o sposobie, w jaki przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz i które zbieramy w kontekście różnych wymian, które możemy mieć z Tobą (korzystanie z naszego formularza kontaktowego, wysyłanie informacje o naszych listach, rejestracja do obsługi zamówień itp.). Dotyczy to danych zebranych podczas rejestracji lub tych wymian, niezależnie od używanego medium.

 

Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, a w szczególności RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami.

 

2 . Jakie dane osobowe są zbierane?

W przypadku jakiejkolwiek wymiany za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem: Dane osobowe ewentualnie gromadzone przez nasz zespół to: nazwisko, imię i adres e-mail.

 

Zapisując się do naszego newslettera: Dane osobowe, które mogą być zbierane przez nasz zespół to: nazwisko, imię, adres IP i adres e-mail.

 

Przy rejestracji do obsługi zamówień: Dane osobowe, które mogą być zbierane przez nasz zespół to: nazwisko, imię, adres, telefon, adres IP i adres e-mail.

 

Podczas przeglądania witryny  brunovoyant.com  : W ramach korzystania z naszej witryny możemy zbierać dane z Twojego przeglądania za pomocą narzędzi technicznych: plików cookie, tagów, beaconów oraz wszelkie inne środki techniczne. Dane te są gromadzone w szczególności poprzez wykorzystanie narzędzia Google Analytics, którego używamy do uzyskiwania statystyk ruchu generowanego przez nasz serwis.

3 . W jakim celu zbierane są Twoje dane osobowe?

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje prośby i wysyłania naszych biuletynów.

 

W żadnym wypadku dane zebrane przez witrynę_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_brunovoyant.com   nie będą sprzedawane, wymieniane ani przesyłane bezpłatnie do celów poszukiwania.

4 . Na jakiej podstawie prawnej są zbierane i wykorzystywane Twoje dane?

Gromadzimy dane w ramach naszego uzasadnionego interesu, to znaczy, gdy dane te są niezbędne do wykorzystania, które nie jest nadużyciem i jest uzasadnione. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na Twoje prośby i wziąć pod uwagę Twoje preferencje komunikacyjne. Wreszcie, dane te pozwalają nam również poznać liczbę naszych abonentów, dostosować naszą komunikację i utrzymywać relacje z naszymi konsultantami.

 

Twoja zgoda jest wymagana, abyśmy mogli gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe. Wymieniając się z nami mailowo lub przez formularz kontaktowy, zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz możliwość modyfikacji tej zgody na przetwarzanie Twoich danych kontaktując się z sekretariatem mailowo pod adresem section  kontakt . Masz również możliwość wypisania się z e-maili poprzez dedykowany link na końcu każdego listu.

 

5 . Kim są odbiorcy Twoich danych i kto ma do nich dostęp?

Twoje dane osobowe przeznaczone są dla usług oraz osób upoważnionych do ich przetwarzania.

 

Nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Twoich danych osobowych z innymi strukturami lub organizacjami. Jednak na żądanie organów sądowych, policyjnych lub prawnie upoważnionych organów administracyjnych możemy być zobowiązani do przekazania określonych danych.

Korzystamy z usług dostawcy, któremu udostępniamy Twoje dane, gdy jest to konieczne do wysyłania wiadomości e-mail. Usługodawca ten przestrzega własnej polityki prywatności, dostępnej na jego stronie internetowej: Wix.com. Niniejsza umowa jest uzupełniana w szczególności w przypadkach, w których konieczne jest przekazywanie danych poza UE. Ten usługodawca ma ograniczony dostęp do Twoich danych osobowych i tylko w celu realizacji swojej usługi. Nasz zespół zapewnił odpowiednie gwarancje i przestrzeganie surowych warunków w zakresie poufności, użytkowania i ochrony danych.

6 . Jak zabezpieczone są Twoje dane osobowe?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować odpowiedni do ryzyka poziom bezpieczeństwa. Regularnie sprawdzamy te środki, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych. Ponadto nasz usługodawca Wix podlega obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

7 . Jakie są Twoje prawa do ochrony danych?

Zgodnie z   obowiązującymi przepisami   w zakresie ochrony danych, masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z sekretariatem przez e-mail pod adresem: nagłówek_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_contact , telefonicznie pod numerem 06 59 38 30 66 lub pocztą na adres: Bruno Moulin-Groleau - RGPD, 84 ter avenue de Grammont, 37000 Tours, Francja.

Możesz również złożyć skargę do CNIL,   online   lub pocztą na następujący adres: CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07.

Niniejsza polityka może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zapraszamy do regularnych konsultacji.

Ostatnia modyfikacja: 19.07.2021.

 

.

.

.

.

bottom of page